U svom proizvodnom i prodajnom programu nudimo širok izbor elemenata od betona i elemenata betonske galanterije:

Ploče za dvorišta, terase, garaže, radionice i sl. kulije ploče, teraco ploče, behaton ploče, raster ploče,betonske livene ploče, fasadni kamen beli i sivi, radijalnu ciglu, betonske kugle u više prečnika, rigole ili kanalice, blokove za ogradu sa poklopnim pločama, razne betonske lajsne, dimnjačka vratanca, teraco stepenisna gazišta, teraco stepeništa cela, kulije gazišta, okapnice, poklopne ploče, balustere i rukohvate, fasadnu ornamentiku, razne stubove, betonske cevi, kape za stubove, česme za dvorista, žardinjere za cveće, djubrijere sa limenim uloškom, geometarsko kamenje itd.