Potrebni radnici sledećih profila:

1) Rad u proizvodnji na sečenju i obradi granita i mermera;

2) Majstor za montažu granita i mermera;

3) Rad u proizvodnji betonske galanterije.